top of page
logo (Sirkulær logo).png
Home: Welcome

Sápmi
Business Conference 

En næringslivskonferanse for samiske gründere og næringsdrivere

27.-28.2.2024

GUOVDAGEAINNUS/KAUTOKEINO
In the heart of Sápmi

Velkommen til Sápmi Business Arena

En møteplass for samiske gründere og næringsdrivende

Vi er klar til å skape liv og utvikling i næringslivet igjen etter pandemien. 

Derfor skaper vi nå samhandlingsarenaer for samisk næringsliv.

På langsikt er formålet å styrke innovasjonsevnen og skape et robust næringsliv i Sápmi.

logo SBA.png

En arena for innovasjon & entreprenørskap midt på den arktiske tundraen - i Guovdageaidnu - Kautokeino

Sápmi Business Hackathon
19.-20. JANUAR
2024

SBH Logo - Color - CMYK.jpg

En 4-dagers samling for unge i Sápmi mellom 18-35 år som vil lære seg mer om entreprenørskap, få inspirasjon, møte andre unge med interesse for entreprenørskap og ha det artig. 

Sápmi Business Conference
27.-28. FEBRUAR

2024

SBC Logo - Color - CMYK.jpg
Program 2024

Vi ønsker å skape en magisk arena for samisk næringsliv i hjertet av Sápmi, midt på den arktiske tundraen, med en unik kombinasjon av folk, kunnskap og erfaringer som omfavnes av trygghet og åpenhet - en arena for alle næringsaktører i Sápmi.

Home: News
Home: Bilde
Home: Bilde

Våre bidragsytere
Our sponsors

Ovddos_Logo_Horisontal_Positiv.png
NordicInno_RGB_transparent (002).png

Ovddos AS

Ovddos er en kompetansebedrift som jobber med omstillingsprogrammer i Kautokeino kommune. Ovddos veileder bedrifter innenfor nærings- og samfunnsutvikling. Hovedoppgavene er å gi økonomisk veiledning, faglig støtte og initiere prosjekter med formål om å styrke og øke samhandlingen mellom næringslivet og samfunnet i Kautokeino. Hovedmålene til Ovddos er å utvikle og sikre arbeidsplasser, øke robustheten i næringslivet og å øke innovasjons og utviklingsevne i samfunnet.

IN.jpg
1024px-Sámediggi_Sametinget_logo.svg.png

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er den Norske regjeringens viktigste virkemiddel for innovasjon og utvikling av norsk næringsliv.

Sametinget Norge

Sametinget skal styrke samenes politiske stilling og fremme samenes interesser i Norge, bidra til en likeverdig og rettferdig behandling av det samiske folket og arbeide med å legge forholdene til rette for at samene kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Nordic Innovation

barents.jfif
snn_samfunnsl_logo_farge.jpg

Barents Sekretariatet

Barentssekretariatet fremmer norsk-russisk samarbeid ved å skape gjensidig forståelse på begge sider av grensen. Kontoret legger til rette for at gode prosjektideer blir til virkelighet, og er samtidig et kompetansesenter for regionalt samarbeid.  
Våre viktigste oppgaver er å finansiere samarbeidsprosjekter, dele kunnskap og bygge nettverk av engasjerte mennesker i Barentsregionen. Prosjektene legger grunnlag for tillit, vennskap og økt livskvalitet i Barentsregionen.

Samfunnsløftet

I noen banker går alt overskuddet i lomma til investorene. Sånn er det ikke i SpareBank 1 Nord-Norge. Vår største eier er alle oss som bor her nord, faktisk er hele 54 prosent av banken samfunnseid. Og som eier får landsdelen den største andelen av overskuddet. For det er her verdiene skapes og pengene hører hjemme. 

De siste ti årene har over 5000 samfunnsnyttige prosjekter fått støtte. Dette er vår takk til alle de som gjør det mulig! 

Nordic Innovation er en organisasjon under Nordisk Ministerråd som har som mål å gjøre Norden til en foregangsregion for bærekraftig vekst og arbeider for å fremme entreprenørskap, innovasjon og konkurransekraft i Nordisk næringsliv.

Home: Sponsors
Home: Sponsors

CONTACT INFO

+47 966 10 252

Kautokeino, Norway

Home: Contact
bottom of page